Đào tạo Tiếng Hàn đảm bảo đầu ra

Sơ cấp 1 ( Bài 8) : Quốc tịch

Trong bài này chúng ta học cách hỏi quốc tịch của một ai đó, cách họ...

Sơ cấp 1 (Bài 7): Hôm nay là thứ mấy?

Sơ cấp 1 (Bài 7): Hôm nay là thứ mấy? học tiếng hàn nhập môn hiệu...

Sơ cấp 1 (Bài 6) : Hôm nay thời tiết như thế nào?

Học tiếng hàn sơ cấp 1 Bài 6 chủ đề Hôm nay thời tiết như thế nào?, đâ...

Sơ cấp 1 (Bài 5): Bạn đi nhà ăn à ?

Học tiếng hàn Sơ cấp 1 bài 5 chủ đề Bạn đi nhà ăn à ? Đây là phương ph...

Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?

Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?, phương pháp học tiếng hàn sơ cấ...

Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?

Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?. phương pháp học...

Sơ cấp 1 (Bài 2) : Cái này là cái gì ?

Sơ cấp 1 (Bài 2) : Cái này là cái gì ?, phương pháp học tiếng hàn...

Sơ cấp 1 (Bài 17) : Gia đình bạn có mấy người ?

Bài học tiếng Hàn sơ cấp 1 bài số 17 với chủ đề về gia đinh bạn có mấy...

Sơ cấp 1 (Bài 16) : Tối mai bạn có bận không ?

Bài học sơ cấp tiếng hàn số 16 chủ đề Tối mai bạn có bận không ? rất b...

Sơ cấp 1 (Bài 15): Đi xe bus

Bài học tiếng hàn sơ cấp số 15 rất có hữu ích dành cho người đi xe buý...

Hãy điền vào thông tin sau để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn?